Tatlong Pares ng Magulang

Sinasabing ang mga bata ay nabuo sa pagmamahalan

Pagmamahalang galing sa Amang Maykapal

Ngunit paano kung ang bata ay walang ama nung isinilang?

Dapat ba na ito’y kanyang pagdusahan?

.

Dalawamput siyam na taon mula ng ako’y isinilang

Ni minsan ay di ko naramdaman ang kahit anong pagkukulang

Kahit na ako’y di lumaki sa piling ng aking mga magulang

Subalit ako nama’y mayroong tatlong ama’t inang maaasahan.

.

Ako’y lumaki kasama ang Lolo at Lola kong mahal

Sila ang nag aruga sa akin mula ng sa mundong ito ay iniluwal

Ako’y pinuno ng kanilang mga pangaral

Kaya naman ako’y lumaking may takot sa Maykapal.

.

Nakasulat sa sertipiko ng aking kapanganakan

Pangalan ng aking tiyuhin at tiyahin bilang mga magulang

Ako’y nalilito nung ako’y bata pa lamang

Subalit alam ko namang akoy kanilang inaalagaan.

.

Di man ako lumaki kasama ang inang nagluwal

Ngunit siya naman ay di nagkulang na ipakita ang kanyang pagmamahal

Lumaki ako sa piling ng ibang magulang

Kahit di kami magkasama siya naman ay laging nandiyan lang!

.

Sa buhay kong ito andami ko ng pinagdaanan

Pero masasabi kong pinagpala pa rin ako ng Maykapal

Pagkat di lang isa o dalawa kundi tatlo silang pares ng magulang

 Na sa akin ay lubos na nagmamahal.

.

.

Ito ay ang aking opisyal na lahok sa Saranggola Blog Awards 5.

dmci homes logo

Saranggola

www.saranggolablogawards.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s